You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

A agrarterv.hu weboldalakon található tartalom a Agrárterv Kft. szellemi tulajdona.

A Agrárterv Kft. fenntart minden, a agrarterv.hu weboldalakon közzétett tartalom bármely részének bármilyen módszerrel történõ másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó tartalmat és a weboldal kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A tulajdonos elõzetes, írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldalak egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, struktúra stb.) feldolgozása és értékesítése. A látogató lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - számítógépére elmentheti vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a lap ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történõ tárolására, letölthetõvé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A agrarterv.hu weboldal szerzõi jogvédelem alatt áll, arról bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig bármely módon újra publikálni tilos. Tilos továbbá a Agrárterv Kft. elõzetes, írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, vagyis bármely más, internetre kapcsolt számítógépen közzétenni, még változatlan fomában is.

A agrarterv.hu weboldalakról tartalmat átvenni kizárólag a agrarterv.hu -ra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a agrarterv.hu –ra való hivatkozást minden publikálásnál pontosan és jól láthatóan feltünteti.

TERVEZÉS

Engedélyes terv, kiviteli tervkészítés

KAPCSOLAT

Elérhetőségünk, telefonszámunk,címünk